Vogelbuurt


Al twintig jaar piekt de Vogelbuurt naar de toppositie van armste wijken van Amsterdam. De Vogelbuurt is een wijk in Amsterdam-Noord, een wijk vol verschillende soorten mensen, die samen een groot netwerk vormen. Ik heb een aantal vrouwen die hier wonen een tijdje gevolgd, en ben op verschillende plekken in Noord geweest waar armoede groot is. Toch wil ik met mijn serie niet de armoede laten zien, maar de kracht die deze mensen hebben na veel te hebben meegemaakt. Ik wil jullie een blik geven in de kleurrijke wereld van de Vogelbuurt.


// Vogelbuurt


For twenty years, the Vogelbuurt is at the top of the list of Amsterdam's poorest neighborhoods. The Vogelbuurt is a neighborhood in Amsterdam North, a district of different types of people, which together form a large network. I have been following a couple of women living there for a while, and have been in different places in north where poverty is high. Still, I do not want to show poverty with my series, but the power these people have while they have experienced a lot. I want to show you the colorful world of the Vogelbuurt.

Leger des Heils - 

Amsterdam Noord 

Using Format